Progress

1/2

Tipus d’habitatge

2/2 - Obra nova

Superfície calefactada del bé immoble

Tipus de calefacció

2/2 - Rehabilitació (amb factures)

Superfície calefactada del bé immoble

Tipus de calefacció

Consum Anyal (suma l'import de totes les factures d'un any)

2/2 - Rehabilitació (sense factures)

Parròquia i població

Superfície calefactada del bé immoble

Any de construcció

Tipus de calefacció