Estatuts

Objecte Social

Article 2
La finalitat principal d’Andorra Regenera és generar una nova cultura de gestió dels habitats urbans i aconseguir transformar Andorra en un país de nova qualitat, capdavantera en gestió sostenible i en politiques de seguretat.

L’objectiu d’Andorra Regenera es la creació d’un model referent de desenvolupament urbà al voltant de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.

En concret, i sense ànim exhaustiu, son finalitats específiques d’Andorra Regenera:

– Esdevenir un País de qualitat i un referent en tota mena de gestió d’impactes no desitjables.
-Contribuir al canvi del model energètic cap a un model sostenible mitjançant la racionalització del consum i de l’ús de l’energia.
-Fomentar l’aprofitament intel·ligent dels recursos disponibles del nostre País i evitar el seu malbaratament.
-Promoure iniciatives que permetin un desenvolupament urbà confortable i humà en els valors de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.
-Promoure accions que incideixin en la millora de la qualitat i l’estètica del País i de la seguretat i la qualitat de vida dels seus habitants.
-Desenvolupar activitats encaminades a harmonitzar i sincronitzar les polítiques en àmbits com l’urbanisme, el medi ambient, la salut pública, el benestar social, l’habitatge, l’educació i la cultura i l’economia i altres que hi puguin entrar en relació
-Afavorir la qualitat, la investigació, la innovació, l’adaptació i l’evolució continuada de les propostes i dels continguts Regenera.
-Impulsar la recerca cooperativa a nivell internacional estimulant, al mateix temps, la interrelació entre la investigació, els sectors empresarials i les administracions públiques
-Impulsar la docència i la transferència de nous coneixements, tecnologies i tècniques cap als sectors industrials del País per recolzar el seu creixement i afavorir la seva internacionalització.
-Millorar la competitivitat dels sectors amb la incorporació de la innovació i la formació de qualitat.
-Contribuir, mitjançant la recerca, al perfeccionament tecnològic per a la millora del benestar de la societat.
-Ajudar als professionals a crear propostes encaminades a superar els objectius i a crear noves visions.
-Crear aliances amb altres entitats i participar en forums internacionals per difondre i donar a conèixer el Model de gestió integrada de Regenera.
-Afavorir la investigació i la innovació per a permetre l’evolució continuada dels continguts del Model Regenera.
-Impulsar la recerca cooperativa a nivell internacional.
-Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l’obtenció de recursos propis, subvencions, ajuts i donacions tant per institucions públiques, com per persones físiques o jurídiques
-Fomentar l’exportació del Model Regenera a altres territoris amb l’objectiu de fomentar la competitivitat dels sectors.