Condicions generals de venda

La compra de serveis mitjançant aquest espai implica l’acceptació de les següents condicions:

  • – En cas d’inscripció a una formació, no s’acceptaran devolucions, a partir de les 72 hores prèvies a l’inici del curs.
  • – En cas de cancel·lació  d’un servei o formació, la devolució de l’import es realitzarà en els termes que ho comuniqui Andorra Regenera en un màxim de 15 dies.
  • – L’Associació Andorra Regenera,  no garanteix la prestació del servei fins a les 24h prèvies a la prestació.
  • – No es pot accedir ni a la formació, ni als exàmens, sense haver satisfet els corresponents imports en relació a les prestacions de servei.
  • – L’admissió a la prestació del servei, queda supeditada al fet de disposar de la formació mínima requerida, així com a haver satisfet els pagament íntegrament.
  • – L’Associació Andorra Regenera,  es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de la formació o de la prestació del servei.
  • – En cas d’anul·lació Andorra Regenera, es compromet a la devolució de l’import abonat.
  • – Les reclamacions s’han d’adreçar per escrit mitjançant el correu electrònic regenera@andorra.ad
  • – Les obligacions dels adquirents de la prestació de servei o formació, queden recollides en la pagina web de l’associació, en l’espai relatiu a la prestació de servei o formació
  • – El preu de les formacions, contempla un IGI 0% – segons l’article 59.4 – Llei 11/2012 del Impost General Indirecte