Àmbits d’aplicació

CCA Andorra (Abans)

CCA Andorra (Abans)

Imatge de darrera del comerç, sense qualitat.
La presència d'una dotzena de vehicles que suposa unes voravies estretes de difícil circulació.
Presència de diversos carrers semi-peatonalitzats sense connexió entre ells.

CCA Andorra (Després)

CCA Andorra (Després)

Un estudi urbà permet detectar que el carrer es pot restringir a vehicles millorant així la qualitat del entorn en manca d'espais públics.
El "darrera del comerç" esdevé una primera línea en un carrer de gran qualitat per la presencia de vegetació i mobiliari.

Pasteur (Abans)

Pasteur (Abans)

Varis edificis antics, amb poca qualitat interior, pel que fa als pisos, una imatge exterior poc qualitativa.
Els locals comercials, amb poca alçada i de mides reduïdes, es fragmenten amb magatzems a la planta primera.

Pasteur (Després)

Pasteur (Després)

Una imatge unitària pels diferents edificis que permet flexibilitat de canvi d'us interior tot i mantenint una imatge qualitativa i, sobretot, integrada.
Agrupar-los per ser més eficients amb les rampes dels aparcaments, els locals comercials i la cogeneració d'energia.
Estudi arquitectònic per un ús de coberta eficient i qualitatiu.